Omdat de samenleving nooit stilstaat

Circa 50.000 professionals in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereiden samen met 250.000 leerbedrijven en 300.000 praktijkopleiders jaarlijks 500.000 studenten voor op de arbeidsmarkt. Meer dan 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma op zak. Het mbo staat met recht bekend als de drijvende kracht achter de Nederlandse samenleving.

Maar die samenleving staat nooit stil. Beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan, onder meer door automatisering en digitalisering. Kansen in sectoren verschuiven door maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Hoe ver reiken die veranderingen? Hoe houden we scherp, aan welke kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt behoefte heeft?

Praktijkleren in het mbo

In een gezonde arbeidsmarkt spelen beroepsonderwijs, georganiseerd bedrijfsleven en partners continu op elkaar in. Stemmen we enerzijds af welke opleidingen het onderwijs aanbiedt, en anderzijds welke skills de arbeidsmarkt kan gebruiken. Aan de overlegtafels van SBB maken we afspraken over de actuele aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Beroepen veranderen, kansen verschuiven. Leren stopt daarom niet na het behalen van een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Het is belangrijk om je een leven lang te ontwikkelen. Of je nu kiest voor een volledige opleiding of voor een of meer onderdelen: praktijkleren in het mbo biedt uitgelezen mogelijkheden voor scholing, bijscholing en misschien zelfs een carrièreswitch.

Stages en leerbanen van goede kwaliteit

Praktijkleren kan niet zonder leerbedrijven, waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Waar ze mogen rekenen op een veilige omgeving, deskundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste vaardigheden op te doen. En waar die studenten op hun beurt een frisse kijk op het bedrijf en actuele kennis binnenbrengen.

SBB erkent en begeleidt die leerbedrijven. In elke regio en sector werken we aan voldoende stages en leerbanen, ook in het buitenland. Van vmbo-leerling tot mbo-student, van werkende tot werkzoekende: samen met onze partners helpen we elk talent op weg en beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Maatwerk en creatieve oplossingen

SBB staat voor de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. Dankzij onze unieke infrastructuur komen we tot maatwerk en creatieve oplossingen. Maar we doen nog veel meer. Zo rapporteren we over trends en ontwikkelingen, leveren we feiten en cijfers voor een doelmatig aanbod aan opleidingen en waarderen we Nederlandse en buitenlandse diploma’s.

Wij vervullen onze wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming met trots en zelfvertrouwen. Voor excellente en persoonlijke dienstverlening maken we optimaal gebruik van digitalisering. Wij presenteren waardevolle data en spelen in op veranderingen, innovaties en wensen voor een leven lang ontwikkelen. Wij zijn klaar voor de toekomst.

SBB. Maakt werk van praktijkleren.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!