Business Services. Zo heet het nieuwe kwalificatiedossier waarmee scholen vanaf augustus 2022 hun opleidingen in zakelijke dienstverlening kunnen vormgeven. De veertien ‘oude’ profielen maken plaats voor zes moderne profielen, een ingrijpende verandering.

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Naast onder meer het erkennen van leerbedrijven, heeft SBB de wettelijke taak om de kwalificatiedossiers op te stellen en te onderhouden. Een uitgekiend proces, dat begint met het verzamelen van informatie en eindigt met vaststelling door de minister van OCW en publicatie in de Staatscourant. De stappen daartussenin draaien vooral om de samenwerking tussen experts van bedrijfsleven, scholen en SBB.

Samen nadenken over wat studenten moeten leren

Het nieuwe kwalificatiedossier Business Services is ontwikkeld in opdracht van de sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid van SBB. Waarom was dat nodig? “Heel in het kort, is dit het antwoord op de snel veranderende arbeidsmarkt”, zegt Michael Rosner, zelfstandig franchisenemer van Kubus Lelystad Zuid en lid van het marktsegment Financiële diensten.

“De unieke kracht van de sectorkamer is dat we als experts vanuit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen nadenken over wat mbo-studenten moeten leren”, vervolgt Michael. “Vanzelfsprekend nemen we mee wat we persoonlijk zien in de praktijk, maar bovenal baseren we ons op de trendrapporten die SBB voortdurend actualiseert en andere gevalideerde bronnen.”

Veranderingen op de arbeidsmarkt

De vakman van tegenwoordig maakt dagelijks gebruik van automatisering. Big data in combinatie met kunstmatige intelligentie zorgt bijvoorbeeld voor actuelere informatie en het tijdig inschatten van risico’s zoals fraude. Accountants kunnen zo sneller financiële trends analyseren en in de financiële sector kunnen medewerkers sneller klanten helpen bij het afsluiten van verzekeringen.

Verder ontstaat een doe-het-zelf samenleving. Dat burgers en bedrijven steeds meer zelf regelen via internet, vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en persoonlijk advies. De vraag naar relatief eenvoudige dienstverlening neemt af, terwijl de vraag naar specialistische, complexe dienstverlening juist toeneemt. Wat er vervolgens toe leidt dat taalbeheersing en soft skills belangrijker worden.

Kwalitatief toekomstbestendig beroepsonderwijs

Wijnand Prins van het kenniscentrum voor financiële zorgverlening Anibus is lid van de sectorkamer van SBB. “De basisvraag was hoe we het economisch-administratieve beroepsonderwijs kwalitatief toekomstbestendig konden maken”, legt hij uit. “Daarom deelden we beelden met werkgevers, werknemers en onderwijs over de impact van maatschappelijke en technische ontwikkelingen op deze beroepen.”

Om te komen tot een toekomstbestendige kwalificatiestructuur voor zakelijke dienstverlening, omarmen de overlegpartners al snel het idee van één dossier. Wijnand: “De gemeenschappelijke basis biedt de student ruimte voor een bredere oriëntatie op economisch-administratieve beroepen. Bovendien verbetert het de doorstroom binnen het dossier van niveau 2 naar niveau 3 en 4 of zelfs het hbo.”

Zes profielen op de vier grote werkterreinen

De veertien oude profielen waren verspreid over zes dossiers, die deze zomer dus verdwijnen:

 • Ondersteunende administratieve beroepen
 • Office en management support
 • Financieel administratieve beroepen
 • Juridisch-administratieve beroepen
 • Financiële dienstverlening
 • Marketing, communicatie en evenementen

Het nieuwe dossier Business Services telt nog maar zes profielen, van een brede basis op niveau 2 en 3 tot specialisten in elk van de vier grote werkterreinen van mbo’ers in zakelijke dienstverlening:

 • Assistant Business Services (niveau 2)
 • Allround Assistant Business Services (niveau 3)
 • Office & Management Support Specialist (niveau 4)
 • Business Administration & Control Specialist (niveau 4)
 • Legal, Insurance & HR Services Specialist (niveau 4)
 • Marketing & Communication Specialist (niveau 4)

Naamgeving op basis van deskresearch

Vanwaar die Engelse profielnamen? Ook daarbij is de sectorkamer niet over één nacht ijs gegaan. Met deskresearch hebben de experts de namen vergeleken, gebruikmakend van de Nederlandse beroepenindeling ROA-CBS 2014, de internationale standaard ISCO en de Amerikaanse database O*NET. Een complexe puzzel die tot het laatste stukje is opgelost.

Wat verandert er nog meer? Het advies van de sectorkamer en het marktsegment is om de cross-overs Business support en Junior business controller uit te faseren, omdat ze volledig in het nieuwe dossier worden meegenomen. De werkprocessen en kerntaken van de cross-over Eventproducer worden goed geborgd geacht in de nieuwe kwalificatie Medewerker evenementenorganisatie.

Eigen dossier voor evenementorganisatie

De oplettende lezer ziet dat het profiel Medewerker evenementenorganisatie buiten de nieuwe indeling valt. Door de werkprocessen die horen bij het organiseren van omvangrijke complexe evenementen verdient dit vak een eigen dossier. Zeker omdat er geen ander kwalificatiedossier bestaat, dat voor 50% een gemeenschappelijke beroepsgerichte basis heeft met de Medewerker evenementenorganisatie.

De medewerker moet voor elk evenement de specifieke wetgeving kennen. Of neem afvalbeleid en regels over duurzaamheid en recycling. En denk tot slot aan de uitdaging om met een mix van live en online steeds nieuwe concepten te bedenken voor een optimale beleving, met toepassing van de allernieuwste technologieën. Typisch zo’n bijzonder mbo-beroep waarop menigeen jaloers zal zijn.

Meer weten?

Bent u als leerbedrijf erkend voor een of meer van de nieuwe kwalificaties? Dan ontvangt u in maart een mailing, waarin wij u informeren over de voorbereidingen die scholen nu al treffen voor het komende schooljaar. Voor de zomervakantie ontvangt u een tweede mailing over uw bestaande erkenningen en nieuwe aanvragen. Hebt u nu al een vraag? Stuur alstublieft een bericht aan de servicedesk van SBB.