Hoe zorg je dat studenten worden opgeleid met een realistisch arbeidsmarktperspectief én dat voldoende mbo-geschoolde vakmensen op de arbeidsmarkt komen voor de beroepen waarnaar vraag is? De samenwerkingsafspraken tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven over doelmatigheid (voluit: macrodoelmatigheid) zijn toe aan evaluatie en revisie. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben daarom binnen SBB de taskforce Doelmatigheid ingesteld.

De taskforce staat onder leiding van Lodewijk Asscher, deskundig op arbeidsmarktvraagstukken met diens ervaring als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder met onder meer de portefeuilles Economische Zaken en Onderwijs.

Vier jaar werkwijze Doelmatigheid

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB op landelijk niveau nauw samen om te faciliteren dat het aanbod van opleidingen zoveel mogelijk aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Eind 2018 stelde SBB de werkwijze Doelmatigheid vast. Vier jaar later staat het onderwerp duidelijk op ieders agenda. Tegelijk vragen de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en de huidige arbeidsmarktvraagstukken, waaronder grote tekorten aan vakmensen in vrijwel alle sectoren, om voortdurende reflectie op de werkwijze.

Opdracht taskforce

Lodewijk Asscher krijgt met de taskforce drie opdrachten mee:

  • Kom met een heldere, gedragen definitie van het begrip doelmatigheid
  • Kom met een toekomstgerichte, werkbare werkwijze Doelmatigheid 2.0
  • Zorg voor heldere handvatten, waarmee beroepsonderwijs en bedrijfsleven volgens die werkwijze gezamenlijk kunnen handelen

Het advies van de taskforce wordt in de zomer verwacht en zal dan aan beroepsonderwijs en bedrijfsleven worden voorgelegd. Lodewijk Asscher zal als eerste stap inzetten op een gezamenlijk vertrekpunt, van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, maar ook andere stakeholders: "Dit is voor Nederland een heel belangrijke opgave. Hoe zorgen we ervoor dat we onze jongeren de beste kansen bieden? Hoe zorgen we dat we de vakmensen van de toekomst opleiden? Ik ben van plan eerst goed te luisteren naar alle betrokkenen. Het leiden van deze taskforce is een eervolle opdracht. Ik zie ernaar uit."

Duovoorzitters SBB: samen voor het beste resultaat

SBB-voorzitter Claudia Reiner is blij met de taskforce en de voorzitter: "Dit vraagstuk is complex, maar doelmatig opleiden is uiteindelijk een win-win. Voor studenten die een realistisch arbeidsmarktperspectief krijgen mét ruime onbetwiste keuzevrijheid. Voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt en effectieve inzet van overheidsmiddelen. Ik heb vertrouwen dat de rijke samenstelling van de taskforce onder leiding van deze deskundige voorzitter het beroepsonderwijs en bedrijfsleven verder kan helpen."

Adnan Tekin, duovoorzitter SBB, vult aan: "De vraag is: hoe organiseer je die aansluiting beroepsonderwijs-bedrijfsleven nou het beste? Natuurlijk heeft iedereen eigen invalshoeken, maar het sterke aan deze taskforce is dat er gezocht wordt naar gezamenlijke, werkbare oplossingen. Dat is sowieso de kracht van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven binnen SBB. Deze taskforce past goed in de ambities om samen tot het beste resultaat te komen."

Samenstelling taskforce

Naast een onafhankelijke voorzitter en een externe deskundige bestaat de taskforce uit drie vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en drie vertegenwoordigers uit het onderwijs. De taskforce wordt aangevuld met directievoorzitter Hannie Vlug vanuit haar rol als secretaris van het bestuur SBB en beleidsexperts uit het beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

1. Lodewijk Asscher, onafhankelijk voorzitter
2. Marjolijn Olde Monnikhof, adjunct-directeur SCP, extern deskundige

Vertegenwoordigers bedrijfsleven:
3. Caroline Blom, TLN, voorzitter thema-adviescommissie Doelmatigheid en lid sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
4. Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland
5. Leo Hartveld, FNV

Vertegenwoordigers onderwijs:
6. Fred van der Westerlaken, Onderwijsgroep Tilburg, vicevoorzitter thema-adviescommissie Doelmatigheid en voorzitter sectorkamer Handel
7. Ruud Rabelink, St. Lucas, voorzitter sectorkamer Ict en creatieve industrie
8. Harry de Bruijn, ROC Mondriaan, lid sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

SBB-bestuur:
9. Hannie Vlug, directievoorzitter SBB en secretaris bestuur SBB

Beleidsexperts beroepsonderwijs-bedrijfsleven:
10. Gertrud van Erp (klankbordgroep werkgevers)
11. Isabelle Coenen (klankbordgroep werknemers)
12. Erwin Pierik (klankbordgroep mbo)