De entreeopleiding en niveau 2 in één jaar. Dankzij begeleiding op maat zijn er studenten die dat lukt, de zogeheten sprinters. Docent en studieloopbaancoach Gerald de Waal legt uit hoe hij dat samen met zijn collega’s van Curio aanpakt. Bovendien vertelt hij over een taalreis voor niveau2-studenten en een versneld traject voor zijinstromers.

Curio is een school voor vo, vmbo, mbo en volwassenenonderwijs met locaties door heel West-Brabant. Een daarvan is Curio mbo breed, waar Gerald met extra zorg en flexibiliteit een van de aanjagers is van meer maatwerk binnen het onderwijs. “Dat we continu aan het puzzelen zijn maakt dit werk heel erg leuk”, legt Gerald uit. “Ook de ouders van de studenten zijn vaak lyrisch. Die zien hoe hun kinderen stappen maken door de begeleiding die wij erop zetten.”

Cognitief sterke studenten

Voor studenten vanaf 16 jaar die geen middelbareschooldiploma hebben, nog niet weten welke sector ze het leukst vinden en graag met hun handen werken is de entreeopleiding een slimme keuze. Deze opleiding leidt de student in één jaar op als assistent in de richting die het beste past, zoals techniek, zorg, bouw of logistiek. Met het diploma op zak kan de student direct aan de slag op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een niveau2-opleiding.

De afgelopen jaren ziet Curio entree veel aanmeldingen binnenkomen van studenten die cognitief sterk zijn, maar door omstandigheden zoals een nare scheiding hun mavo, havo of vwo niet afmaken. Als die jongeren op de entreeopleiding terechtkomen, hebben ze te weinig uitdaging en raken ze ongemotiveerd. Curio entree en Curio mbo breed slaan de handen ineen en ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep het doorlopende maatwerktraject Sprint. Daarbij behaalt de student in 1,5 tot 2 jaar tijd zowel het entree- als het mbo2-diploma, zonder van klas of loopbaanbegeleider te wisselen. Tussentijds overstappen van leerweg of uitstroomprofiel is in de meeste gevallen geen probleem omdat entree en mbo breed beide niet sectoraal maar intersectoraal zijn ingericht.

Van twee naar één naar driekwart jaar

“Toen we met Curio mbo breed begonnen, bleek dat we de opleiding nog leuker konden maken door ook studenten die goed presteerden te laten versnellen”, kijkt Gerald terug. “Want als je deze studenten voorbereidt op voor hen eenvoudige examens op 1F-niveau, dan gaan ze zich vervelen en komen ze op een goede dag niet meer opdagen. Met gepersonaliseerd leren is nu niet alleen versnellen, maar ook verbreden, verdiepen en vertragen een optie. Elke student doorloopt diens eigen lesrooster dat past bij de gekozen leerroute. Het is dus echt maatwerk per student.”

Bij Curio mbo breed zijn er dus sprinters die het eerste halfjaar de entreeopleiding doen en het tweede halfjaar de niveau2-opleiding. Maar er zijn ook studenten die het basistraject van Curio mbo breed doorlopen, met nadruk op het vergroten van de zelfredzaamheid in een schooljaar. Daarna stromen ze door naar een van Curio’s sectorscholen, waar ze diplomeren op niveau 2. Ook flexibel examineren is dus geïntegreerd in het lesprogramma.

“Daarnaast zijn er studenten die we eerst de examens Nederlands en rekenen laten doen”, vervolgt Gerald. “Die stof hebben ze dan bij binnenkomst al onder de knie. Vervolgens komen ze terug voor de andere vakken. Dat noemen we de koperen route. Onlangs hadden we een 17-jarige student die in 3 vwo niet kon wennen aan het systeem. Bij ons wist hij in driekwart jaar het hele programma af te ronden. Hij is nu aan het reizen en gaat daarna verder met een studie op niveau 4.”

Netwerk van erkende leerbedrijven

Voor de stages bouwt Gerald in de loop der jaren aan een enorm netwerk van erkende leerbedrijven in zorg, verkoop en logistiek. Regelmatig wisselt hij daarover van gedachten met Gonny Luimstra, die als regiocoördinator en adviseur doelgroepen bij SBB weet welke leerbedrijven voor welke opleidingen zijn erkend. Bovendien is Gonny op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de branches en kent ze de nieuwste mogelijkheden zoals praktijkverklaringen en mbo-certificaten.

Trots vertelt Gerald dat niveau2-studenten bij Curio zelfs de mogelijkheid krijgen om zich buiten de landsgrenzen te ontwikkelen. In juni kunnen degenen die het keuzedeel Engels volgen twee weken naar Ierland. Niet alleen vergroten de studenten daarmee hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels; ze werken ook aan beroepsvaardigheden in het buitenland én vergroten hun interculturele vaardigheid. De cursus wordt betaald uit subsidies en afgesloten met een bewijs van deelname.

Zijinstromers in zorg

Naast sprinters en de basisroute van mbo breed kent Curio nog andere versnellingstrajecten. Zo is er een groep zijinstromers van circa 30 tot 60 jaar die een tweejarige bbl-opleiding tot helpende zorg en welzijn in één jaar afronden. Gerald: “In die opleiding zit bijvoorbeeld een flink stuk helpen bij de huishouding en persoonlijke verzorging. Daar hoef ik deze groep echt niks over te vertellen. Evenmin zullen ze zich vervelen. Deze zijinstromers willen snel hun diploma halen, zodat ze in de zorg een mooie toekomst kunnen opbouwen.”