SBB ziet een sterke toename in de vraag naar het ontwikkelen van nieuwe mbo-certificaten voor om- en bijscholing. Het betreft aanvragen door onder meer de sectoren techniek, bouw, zorg en ict. Wat drie jaar geleden begon als proefproject, zien steeds meer branches, bedrijven en scholen als kansrijk middel om arbeidstekorten te bestrijden.

Met mbo-certificaten kunnen werkenden en werkzoekenden om- en bijscholing combineren met een betaalde baan. In drie maanden tijd behalen zij zo’n door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld document.

300 verschillende certificaten beschikbaar

Inmiddels zijn al 300 verschillende mbo-certificaten ontwikkeld. Deze zijn te vinden via het register Kwalificatiestructuur van SBB. Voor veel sectoren kunnen scholen en bedrijven samen een opleidingstraject starten. Daarbij biedt het bedrijf een leerbaan en de school vakspecifieke lessen. Voor bedrijven zijn ook subsidies beschikbaar wanneer zij een werkzoekende een leerbaan aanbieden om een certificaat te behalen.

Maximaal 35 nieuwe certificaten in 2022

Bedrijven en scholen kunnen samen een aanvraag doen voor nieuwe mbo-certificaten. SBB ziet de belangstelling sterk toenemen. Voor 2022 is er de mogelijkheid 35 beroepsgerichte certificaten te ontwikkelen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn al ruim 30 nieuwe verzoeken ingediend. Wanneer SBB meer dan 35 aanvragen heeft ontvangen, komen de extra aanvragen op een wachtlijst tot er weer capaciteit beschikbaar is.

Meer weten?

Meer informatie over mbo-certificaten vindt u op de portal Kwalificatiestructuur van SBB.