SBB en ANWB Retail gaan een langdurige samenwerking aan om de kwaliteit van leren in de praktijk voor mbo-studenten optimaal te houden. De organisaties hebben daarover deze week nieuwe afspraken gemaakt.

Met deze overeenkomst richten beide partijen zich op de doorontwikkeling, actualisering en optimalisatie van het stagebeleid en de begeleiding op de werkvloer. Daarnaast wordt de positie van ANWB Retail als leerbedrijf versterkt. Volgens Tina Boes, sectorunitmanager Handel bij SBB, een belangrijke stap: “Het belang van onderlinge kennisuitwisseling tussen SBB en leerbedrijven en het bevorderen van de kwaliteit van stages en leerbanen is erg belangrijk. We ondersteunen leerbedrijven, zodat zij mbo-studenten optimaal kunnen opleiden en bij SBB leren wij weer van de kennis en ervaring die het leerbedrijf in huis heeft.”

Anticiperen op de toekomst 

Jan Willem Juffer, directeur Retail ANWB, vertelt wat in zijn ogen de meerwaarde is van deze samenwerking met SBB: “We hebben altijd veel studenten begeleid in hun stage. We willen ons daarin verder ontwikkelen en de kwaliteit van onze stages en leerbanen en loopbaanmogelijkheden bekendmaken. Bovendien anticiperen we op de toekomst, waarin vergrijzing een belangrijk probleem is voor de arbeidsmarkt. Door op deze manier de juiste studenten in aanraking te brengen met ANWB Retail als werkgever, zien we een win-winsituatie. De student heeft een professionele leerplek en wij hopen jong talent, in brede zin, in een vroeg stadium duurzaam enthousiast te maken voor ANWB Retail.” 

Tina Boes vult aan: “Mbo’ers zijn talenten die praktijkervaring hard nodig hebben. Door de samenwerking hebben veel studenten een stageplaats bij dit leerbedrijf, nu en in de toekomst. Het bedrijf weet wat een mbo-student binnen de retail nodig heeft om te leren wat die moet leren. De nieuwe eisen voor retailopleidingen passen heel goed bij de ANWB Retail-winkels. Retail gaat verder dan handel alleen, de klantbeleving van de consument verandert ook voortdurend. ANWB Retail speelt hier goed op in.”

Gezamenlijk belang 

Er is een gezamenlijk belang om de studenten goed te begeleiden. De samenwerkingsovereenkomst brengt voor beide partijen verplichtingen met zich mee. Enerzijds heeft ANWB Retail op al haar winkels een erkenning en houden zij zicht op de kwaliteit van de stages en begeleiding. SBB voert kwaliteitsaudits uit en zorgt voor ondersteuning, door het verzorgen van trainingen en hulpmiddelen en het uitwisselen van kennis en ervaring over leren in de praktijk.

Bijdragen aan ontwikkeling 

In het verleden heeft ANWB Retail ook veel studenten mogen begeleiden. Door het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen de volgende stap om de kwaliteit van stages en leerbanen qua werkzaamheden en begeleiding verder te brengen. Jan Willem Juffer voegt toe: “Het belangrijkste van deze samenwerking is dat we graag het startpunt willen zijn van de carrière van studenten door een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van studenten voor nu en in de toekomst.” 

Momenteel werken er bijna zeventig studenten via een leertraject (bbl of bol) bij ANWB Retail. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van drie jaar. SBB en ANWB Retail kijken uit naar een succesvolle samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat ze veel voor elkaar zullen betekenen.