Ik als praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op uw recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van de student en wat kunt u de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijkt u gestructureerd terug op uw eigen probleem- of succeservaringen zodat u meer leert over uw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde u bereiken?
  • waar wilde u op letten?
  • wat wilde u proberen?
 2. 2

  U had een plan. En wat deed u daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met u en met anderen?
  • wat wilde u?
  • wat deed u?
  • wat dacht u?
  • wat voelde u?

  Wilt u weten hoe anderen op uw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld de student de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3
 4. 4
  • Wat kunt u anders doen?
  • Wat neemt u zich voor?
 5. 5

  Wat gaat u vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wilt u beter worden in uw rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van de student u verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek uw ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider u (verder) wilt ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij uw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wilt u weten hoe u zich als praktijkopleider verder kunt ontwikkelen? Uw SBB-adviseur bespreekt graag uw wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met uw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in uw vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om uw kennis over het begeleiden van studenten op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van uw vak én het begeleiden van studenten is het belangrijk dat u weet wat er speelt in uw vakgebied. Met deze tips houd u uw vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over uw vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat u bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Studenten vinden het leuk als u ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De student gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als u nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt u de student de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin uw werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor uw werkveld, het opleiden van studenten en voor de benodigde vaardigheden en taken van uw toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in uw eigen organisatie maar ook daar buiten. U kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt u bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt uw leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan uw leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in uw smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als u een student begeleidt, heeft u met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een student tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neemt u uw ervaring en kennis vanuit uw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij uw leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

   

 4. 4

  Vindt u het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor u interessant als u bijgepraat wil worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet u er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als u deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan uw leerbedrijf, heeft met uw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van uw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt uw leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met uw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag
  Uw bedrijf wilt erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat uw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met uw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met uw leerbedrijf door voor uw nieuwe erkenning of uitbreiding van uw erkenning.

  Kwaliteit
  In het kwaliteitsgesprek bespreekt uw leerbedrijf met de SBB-adviseur wat uw bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt uw leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de student
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de student
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften

  Herbeoordeling
  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of uw leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt uw leerbedrijf de gegevens over uw organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan uw leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van uw leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van uw erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. U kunt uzelf of uw leerbedrijf voordragen of anderen dragen u voor. Als u meedoet, laat u zien dat u opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Uw leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij uw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als uw leerbedrijf regelmatig meerdere studenten tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van uw leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Uw leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt uw organisatie naar het opleiden en begeleiden van studenten?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft uw organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere studenten begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe studenten begeleiden.

  Heeft uw organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? De SBB-adviseur helpt uw organisatie graag verder.

 3. 3

  Uw leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Uw organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van studenten en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Taken

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op uw recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van de student en wat kunt u de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijkt u gestructureerd terug op uw eigen probleem- of succeservaringen zodat u meer leert over uw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde u bereiken?
  • waar wilde u op letten?
  • wat wilde u proberen?
 2. 2

  U had een plan. En wat deed u daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met u en met anderen?
  • wat wilde u?
  • wat deed u?
  • wat dacht u?
  • wat voelde u?

  Wilt u weten hoe anderen op uw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld de student de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3
 4. 4
  • Wat kunt u anders doen?
  • Wat neemt u zich voor?
 5. 5

  Wat gaat u vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wilt u beter worden in uw rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van de student u verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek uw ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider u (verder) wilt ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij uw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wilt u weten hoe u zich als praktijkopleider verder kunt ontwikkelen? Uw SBB-adviseur bespreekt graag uw wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met uw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in uw vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om uw kennis over het begeleiden van studenten op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van uw vak én het begeleiden van studenten is het belangrijk dat u weet wat er speelt in uw vakgebied. Met deze tips houd u uw vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over uw vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat u bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Studenten vinden het leuk als u ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De student gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als u nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt u de student de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin uw werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor uw werkveld, het opleiden van studenten en voor de benodigde vaardigheden en taken van uw toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in uw eigen organisatie maar ook daar buiten. U kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt u bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt uw leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan uw leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in uw smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als u een student begeleidt, heeft u met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een student tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neemt u uw ervaring en kennis vanuit uw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij uw leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

   

 4. 4

  Vindt u het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor u interessant als u bijgepraat wil worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet u er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als u deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan uw leerbedrijf, heeft met uw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van uw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt uw leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met uw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag
  Uw bedrijf wilt erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat uw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met uw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met uw leerbedrijf door voor uw nieuwe erkenning of uitbreiding van uw erkenning.

  Kwaliteit
  In het kwaliteitsgesprek bespreekt uw leerbedrijf met de SBB-adviseur wat uw bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt uw leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de student
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de student
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften

  Herbeoordeling
  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of uw leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt uw leerbedrijf de gegevens over uw organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan uw leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van uw leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van uw erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. U kunt uzelf of uw leerbedrijf voordragen of anderen dragen u voor. Als u meedoet, laat u zien dat u opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Uw leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij uw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als uw leerbedrijf regelmatig meerdere studenten tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van uw leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Uw leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt uw organisatie naar het opleiden en begeleiden van studenten?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft uw organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere studenten begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe studenten begeleiden.

  Heeft uw organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? De SBB-adviseur helpt uw organisatie graag verder.

 3. 3

  Uw leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Uw organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van studenten en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Trainingen en hulpmiddelen

U begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt u hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

E-learning Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe u erachter komt welke begeleiding een student nodig heeft en hoe u uw stijl van begeleiden hierop aanpast.

E-learning Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Flyer Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Flyer

Dit document laat u zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Flyer Opleiden in het mbo voor (nieuwe) medewerkers

Flyer

In dit document leest u welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe u via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Leaflet Internationalisation at home

Flyer

Met internationalisation at home ontwikkelen studenten bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Format BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt u inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in uw organisatie. Dit format is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het format BPV Plan beschikbaar.

Format BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe u systematisch de uitvoering van de BPV in uw organisatie beschrijft. Dit format is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het format BPV Beleidsplan beschikbaar.

Format BPV Plan begeleiden op afstand

Formulier

Op afstand leren en begeleiden vraagt extra aandacht. Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maakt u vooraf goed helder onder welke vastgestelde voorwaarden en afspraken u dit gaat doen. Door het invullen van het BPV Plan Begeleiden op afstand gaat u na of u aan alles gedacht heeft.

Format inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee u de komst van de student goed kunt voorbereiden.

Format leerdoelen en planning

Formulier

Samen met de student vult u dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van de student en koppel deze aan de werkzaamheden die de student gaat uitvoeren inclusief planning.

Format ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier

Dit formulier helpt bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming van uw student. U vult dit formulier gezamenlijk in met uw student.

Format vragenlijst studentwaardering - beknopt

Formulier

Wanneer in uw organisatie geen eigen evaluatieformulier beschikbaar is, kunt u met dit formulier de waardering van de student bespreken en vastleggen. Studenten melden bij de school soms onderwerpen die zij niet rechtstreeks bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het kan zowel student als praktijkopleider helpen als u hiernaar concreet vraagt bij de evaluatie.

Format vragenlijst studentwaardering - uitgebreid

Formulier

Wanneer in uw organisatie geen eigen evaluatieformulier beschikbaar is, zet u dit formulier in om de waardering van de student te bespreken en vast te leggen. Studenten melden bij de school soms punten die zij niet rechtstreeks bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het kan zowel student als praktijkopleider helpen als u hiernaar concreet vraagt bij de evaluatie.

Dit is een testleaflet

Leaflet

Om de koppeling met <b>Umbraco</b> te testen. Deelnemersmateriaal motiveren is de bijlage

Leaflet begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een student met extra ondersteuningsbehoefte.

Leaflet beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Leaflet bpv-monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen leerbedrijven, scholen en SBB de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

Leaflet competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van u verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Leaflet de rol van de praktijkopleider

Leaflet

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt u informatie over uw rol en taken als praktijkopleider.

Leaflet erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document leest u welke voordelen u hebt als erkend leerbedrijf en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Leaflet inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heeft u een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kunt u uw gegevens bijhouden. Dit document bevat informatie over wat u kunt doen op MijnSBB en hoe u inlogt.

Leaflet kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Leaflet ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB u biedt om uw kennis en vaardigheden als praktijkopleider te ontwikkelen die u nodig heeft voor het begeleiden van studenten.

Leaflet Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft u inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf. Naast informatie over de opleidingsmogelijkheden leest u meer over de vier opleidingsniveaus met de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid.

Leaflet voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u zich kunt voorbereiden op de komst van een student.

Leaflet werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe u de werving, selectie en het gesprek goed kunt voorbereiden, om zo de juiste student te vinden.

Bpv-protocol (met gewijzigde kop)

Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv). (met gewijzigde toelichting)

Tipkaart begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document bevat informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van studenten op afstand.

Tipkaart begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt uw leerbedrijf kansen aan studenten met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Tipkaart begeleidingsgesprekken

Tipkaart

Dit document een gespreksagenda en tips over hoe u goed begeleidingsgesprek met uw student voert.

Tipkaart beoordelen

Tipkaart

Deze tipkaart bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

Tipkaart feedback

Tipkaart

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Tipkaart gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Tipkaart instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover u studenten wil instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als u deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips over hoe u efficiënt en effectief instructies geeft aan uw student.

Tipkaart inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat de student een prettige start maakt in uw organisatie. Dit document bevat handige tips over hoe u een student inwerkt.

Tipkaart leerklimaat

Tipkaart

Hoe schept u een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe u een optimaal leerklimaat realiseert.

Tipkaart leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kunt u de begeleiding effectief afstemmen op het niveau van de student.

Tipkaart motiveer je student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de student in de ‘leerstand’ komt en wat zijn drijfveren zijn.

Tipkaart reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe u kunt terugkijken op uw eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Tipkaart sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe u een sociaal veilige omgeving in uw leerbedrijf creëert.

Tipkaart sollicitatievragen

Tipkaart

Als u de juiste vragen stelt, komt u erachter of de student bij de leerplaats past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe u een sollicitatiegesprek met een student voert.

Tipkaart veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer u een student begeleidt gelden ook de arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van studenten en tips hoe u een een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Tipkaart werkopdrachten

Tipkaart

Deze tipkaart bevat tips en helpt bij het geven van werkopdrachten aan de student.

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op je deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe je als praktijkopleider voor je stagiair een veilige werkomgeving creëert.

Webinar Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de student de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de student een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de student, leerbedrijf, school én SBB.

Webinar Begeleiden op maat

Webinar

Biedt u graag begeleiding op maat aan uw studenten? Vindt u het weleens lastig sommige studenten te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe u zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Webinar Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een een andere aanpak van u als praktijkopleider. In dit webinar delen we met u hoe deze doelgroep eruitziet en hoe u hen goed kunt begeleiden.

Webinar De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijgt u tips over hoe u stagiairs kunt motiveren. Een studente deelt haar ervaring.

Webinar Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijgt u tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Webinar Generatieverschillen

Webinar

De manier waarop een student is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leert u door de bril van de student te kijken. Op die manier kunt u beter inspelen op gedrag en de student beter boeien en binden. Dit inzicht helpt u bovendien een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen uw organisatie. Dit leidt tot betere resultaten voor de student én uw organisatie.

Webinar Het puberbrein

Webinar

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijgt u inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met u waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe u pubers positief kunt beïnvloeden.

Webinar Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider velt u een oordeel over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt voor een deel het succes van de student. In dit webinar krijgt u inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Webinar Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Webinar Sociale veiligheid

Webinar

Studenten leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Webinar Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een student is het belangrijk dat u leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe u dit kan bereiken. Hoe stelt u samen met de student effectieve leerdoelen op? Hoe houdt u in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak gaat u in gesprek met de student?

Workshop Begeleidingsgesprek voeren

Workshop

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor uw student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u uw student een eerlijke kans.

Workshop Eerlijk beoordelen

Workshop

U leert hoe u uw student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat uw student hier echt wat aan heeft.

Workshop Feedback geven

Workshop

Herkent u dat? U geeft uw student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Workshop Instructie geven

Workshop

U wilt toch dat uw student echt snapt wat u uitlegt? Met de inzichten die u in deze workshop op doet, zet u uw student na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Workshop Motiveren

Workshop

U ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een student én op uw eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe gaat u het gesprek met uw student aan zodat u hoort wat er werkelijk aan de hand is? In deze workshop leert u hoe u er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Workshop Succesvol starten

Workshop

Hoe maakt u kennis met uw student op zo’n manier dat u samen een goede start maakt? In deze workshop ontdekt u wat niet en wat juist wel werkt in dit gesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.