Ik als praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op uw recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van de student en wat kunt u de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijkt u gestructureerd terug op uw eigen probleem- of succeservaringen zodat u meer leert over uw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde u bereiken?
  • waar wilde u op letten?
  • wat wilde u proberen?
 2. 2

  U had een plan. En wat deed u daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met u en met anderen?
  • wat wilde u?
  • wat deed u?
  • wat dacht u?
  • wat voelde u?

  Wilt u weten hoe anderen op uw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld de student de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3
 4. 4
  • Wat kunt u anders doen?
  • Wat neemt u zich voor?
 5. 5

  Wat gaat u vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wilt u beter worden in uw rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van de student u verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek uw ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider u (verder) wilt ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij uw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wilt u weten hoe u zich als praktijkopleider verder kunt ontwikkelen? Uw SBB-adviseur bespreekt graag uw wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met uw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in uw vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om uw kennis over het begeleiden van studenten op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van uw vak én het begeleiden van studenten is het belangrijk dat u weet wat er speelt in uw vakgebied. Met deze tips houd u uw vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over uw vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat u bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Studenten vinden het leuk als u ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De student gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als u nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt u de student de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin uw werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor uw werkveld, het opleiden van studenten en voor de benodigde vaardigheden en taken van uw toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in uw eigen organisatie maar ook daar buiten. U kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt u bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt uw leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan uw leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in uw smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als u een student begeleidt, heeft u met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een student tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neemt u uw ervaring en kennis vanuit uw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij uw leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

   

 4. 4

  Vindt u het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor u interessant als u bijgepraat wil worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet u er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als u deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan uw leerbedrijf, heeft met uw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van uw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt uw leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met uw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag
  Uw bedrijf wilt erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat uw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met uw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met uw leerbedrijf door voor uw nieuwe erkenning of uitbreiding van uw erkenning.

  Kwaliteit
  In het kwaliteitsgesprek bespreekt uw leerbedrijf met de SBB-adviseur wat uw bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt uw leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de student
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de student
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften

  Herbeoordeling
  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of uw leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt uw leerbedrijf de gegevens over uw organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan uw leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van uw leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van uw erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. U kunt uzelf of uw leerbedrijf voordragen of anderen dragen u voor. Als u meedoet, laat u zien dat u opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Uw leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij uw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als uw leerbedrijf regelmatig meerdere studenten tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van uw leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Uw leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt uw organisatie naar het opleiden en begeleiden van studenten?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft uw organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere studenten begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe studenten begeleiden.

  Heeft uw organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? De SBB-adviseur helpt uw organisatie graag verder.

 3. 3

  Uw leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Uw organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van studenten en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Taken

Als praktijkopleider organiseert u het leerproces van de student op de werkvloer en leidt u de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkelt u zichzelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. U kiest de manier van leren en ondersteuning die bij u past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op uw recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van de student en wat kunt u de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijkt u gestructureerd terug op uw eigen probleem- of succeservaringen zodat u meer leert over uw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde u bereiken?
  • waar wilde u op letten?
  • wat wilde u proberen?
 2. 2

  U had een plan. En wat deed u daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met u en met anderen?
  • wat wilde u?
  • wat deed u?
  • wat dacht u?
  • wat voelde u?

  Wilt u weten hoe anderen op uw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld de student de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3
 4. 4
  • Wat kunt u anders doen?
  • Wat neemt u zich voor?
 5. 5

  Wat gaat u vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wilt u beter worden in uw rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van de student u verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek uw ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider u (verder) wilt ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij uw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wilt u weten hoe u zich als praktijkopleider verder kunt ontwikkelen? Uw SBB-adviseur bespreekt graag uw wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met uw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in uw vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om uw kennis over het begeleiden van studenten op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van uw vak én het begeleiden van studenten is het belangrijk dat u weet wat er speelt in uw vakgebied. Met deze tips houd u uw vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over uw vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat u bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Studenten vinden het leuk als u ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De student gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als u nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kunt u de student de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin uw werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor uw werkveld, het opleiden van studenten en voor de benodigde vaardigheden en taken van uw toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in uw eigen organisatie maar ook daar buiten. U kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt u bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt uw leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan uw leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in uw smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als u een student begeleidt, heeft u met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een student tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neemt u uw ervaring en kennis vanuit uw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij uw leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

   

 4. 4

  Vindt u het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor u interessant als u bijgepraat wil worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet u er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als u deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan uw leerbedrijf, heeft met uw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van uw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt uw leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met uw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag
  Uw bedrijf wilt erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat uw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met uw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met uw leerbedrijf door voor uw nieuwe erkenning of uitbreiding van uw erkenning.

  Kwaliteit
  In het kwaliteitsgesprek bespreekt uw leerbedrijf met de SBB-adviseur wat uw bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt uw leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de student
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de student
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften

  Herbeoordeling
  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of uw leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt uw leerbedrijf de gegevens over uw organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten uw leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan uw leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van uw leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van uw erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. U kunt uzelf of uw leerbedrijf voordragen of anderen dragen u voor. Als u meedoet, laat u zien dat u opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Uw leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij uw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als uw leerbedrijf regelmatig meerdere studenten tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van uw leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Uw leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt uw organisatie naar het opleiden en begeleiden van studenten?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft uw organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere studenten begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe studenten begeleiden.

  Heeft uw organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? De SBB-adviseur helpt uw organisatie graag verder.

 3. 3

  Uw leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Uw organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van studenten en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.