Waarom dit programma?

Door de coronacrisis verloren veel mensen hun baan. Anderen dreigen die alsnog kwijt te raken. De ministeries van OCW en SZW vroegen UWV en SBB om een manier te bedenken, waarmee we deze werkenden en werkzoekenden zo snel mogelijk naar nieuw werk begeleiden. Zo kwamen we tot het skillsprogramma.

Het programma koppelt skills voor beroepen aan skills in de kwalificatiestructuur. Door al die kennis, beroepsvaardigheden en gedragsvaardigheden in dezelfde taal te beschrijven, brengen we de overlap in beeld. Bijvoorbeeld dat je met bepaalde machines moet werken, creatief of nauwkeurig moet zijn, of leidinggeeft en verantwoordelijkheid hebt.

Wat kun je ermee?

De naam van de taal waarin we de skills beschrijven is CompetentNL. Dankzij deze zogeheten skillsontologie weet je als werkende of werkzoekende waar je kansen liggen en je snel inzetbaar bent. Dat maakt het switchen van baan gemakkelijker. Zo vind je als gastheer/gastvrouw in een restaurant misschien een nieuwe toekomst als helpende zorg. Of ga je als bibliotheekmedewerker aan de slag op een ict-helpdesk.

Intermediairs, beleidsmakers en regionale mobiliteitsteams kunnen met CompetentNL de match maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen met CompetentNL medewerkers werven of bijscholen. Scholen tot slot, kunnen ermee anticiperen op beroepen die in de toekomst belangrijk worden.

CompetentNL, de nieuwe standaard voor een leven lang ontwikkelen!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gemeenschappelijke, verbindende skillstaal CompetentNL? Bekijk de uitleg, het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden op samenvoordeklant.nl, de website van de Programmaraad. Het dashboard Skills en beroepen vindt u op werk.nl, een website van UWV.

Dashboard Skills en beroepen Externe link