Voor elke mbo-student is in het schooljaar 2020-2021 een stage of leerbaan beschikbaar. Voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat. En alle mbo-studenten konden afgelopen schooljaar hun stage of leerbaan vervolgen of kregen van school een alternatief aangeboden. Dat is de ambitie van SBB's actieplan voor stages en leerbanen, dat in april 2020 van start ging.

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven.

Schooluitval en werkloosheid voorkomen

Onderwijs en bedrijfsleven komen in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Met het actieplan zorgen we samen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zijinstromers en herintreders. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

Aansluiten op landelijke en regionale initiatieven

Het actieplan sluit aan op landelijke en regionale initiatieven zoals NLwerktdoor.nl, zodat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben en studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan.

Twaalf acties

De volgende twaalf acties gaan we uitvoeren of hebben we inmiddels uitgevoerd. De eerste maanden legden we vooral nadruk op het behoud van bestaande stages en leerbanen. Bovendien introduceerden we een bijzondere maatregel voor de erkenning van aspirant-leerbedrijven.