Kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Met de aanpak draagt SBB eraan bij, dat ook vso- en pro-leerlingen kansen en mogelijkheden krijgen om zich in te zetten op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek uit het middelbaar beroepsonderwijs van leren in de praktijk, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.

De belangrijkste doelstellingen ...

  • Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven
  • Betere positie van deze jongeren in de maatschappij

Hoe ziet de aanpak eruit?

De belangrijkste kenmerken ...

  • Oriëntatie op beroep en loopbaan
  • Opleidingstraject op maat
  • Leren in een bedrijf
  • Afsluiten met een praktijkverklaring

Praktijkloket

Praktijkverklaringen en beoordelingsformulieren vraagt u aan bij het Praktijkloket, door in te loggen op MijnSBB. Al meer dan 250 scholen voor vso en pro gebruiken het Praktijkloket. Dankzij de goede samenwerking tussen deze scholen en het bedrijfsleven, kunnen leerlingen stage lopen bij ruim 16.000 erkende leerbedrijven.
   

SBB Werkverkenner

Welke werkprocessen passen bij een leerling? SBB Werkverkenner brengt u op nieuwe gedachten voor passend werk, buiten de kaders van opleidingen of afdelingen op scholen. In slechts een paar stappen vindt u de werkprocessen die uw leerling straks een mooie toekomst bieden.

Naar SBB Werkverkenner Externe link